Бичин жилийн зуд давтагдах уу
23 сумцагаанзудархуубайна
2016 оны 11 сарын 21