Хөрөнгийн биржийн арилжааг өнгөлсөн 10 хувьцаа

Сэтгүүлч: Т.Оюунбаяр Newscom_mn

2016 онд МХБ-ийн хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 124 компанийн 17,913,016 ширхэг хувьцаа нийт 8,668,030,299 төгрөгөөр арилжигдав. Жич: Багцын арилжааг хасаж тооцов.