Өнөөдрийн ханш
  • монгол банк
  • голомт банк
  • Х Х банк
  • Капитал банк
ВалютАвахЗарах
ВалютАвахЗарах
USD2488.0₮2502.0₮
EUR2614.0₮2700.0₮
CNY360.2₮365.3₮
RUB40.18₮45.02₮
JPY21.57₮22.34₮
GBP2987.0₮3081.0₮
CHF2420.0₮2538.0₮
KRW2.027₮2.177₮
HKD316.2₮325.7₮
AUD1823.0₮1936.0₮
CAD1853.0₮1962.0₮
SGD1675.0₮1794.0₮
SEK247.0₮300.0₮
XAU96550.0₮98260.0₮
ВалютАвахЗарах
USD2,490.00₮2,500.00₮
EUR2,634.00₮2,690.00₮
GBP2,998.00₮3,061.00₮
RUB40.52₮43.30₮
CNY360.00₮365.00₮
KRW2.0940₮2.1610₮
CAD1,882.00₮1,933.00₮
NZD1,748.00₮1,821.00₮
AUD1,848.00₮1,914.00₮
JPY21.79₮22.28₮
HKD318.00₮326.00₮
SGD1,733.00₮1,777.00₮
CHF2,448.00₮2,513.00₮
AUG95,746.00₮
AGG1,273.00₮
SEK270.00₮291.00₮
TRY642.00₮681.00₮
ВалютАвахЗарах
Ханш хөрвүүлэгч