Өнөөдрийн ханш
  • монгол банк
  • голомт банк
  • Х Х банк
  • Капитал банк
ВалютАвахЗарах
ВалютАвахЗарах
USD2446.0₮2458.0₮
EUR2588.0₮2667.0₮
CNY354.2₮357.8₮
RUB41.22₮45.94₮
JPY21.59₮22.27₮
GBP3007.0₮3094.0₮
CHF2398.0₮2506.0₮
KRW2.082₮2.237₮
HKD309.9₮318.9₮
AUD1827.0₮1927.0₮
CAD1781.0₮1883.0₮
SGD1673.0₮1787.0₮
SEK243.0₮295.0₮
XAU97600.0₮99200.0₮
ВалютАвахЗарах
USD2,446.00₮2,454.00₮
EUR2,611.00₮2,659.00₮
GBP3,021.00₮3,075.00₮
RUB42.06₮44.50₮
CNY354.50₮357.50₮
KRW2.1670₮2.2330₮
CAD1,818.00₮1,861.00₮
NZD1,688.00₮1,755.00₮
AUD1,850.00₮1,910.00₮
JPY21.80₮22.23₮
HKD312.00₮319.00₮
SGD1,734.00₮1,773.00₮
CHF2,429.00₮2,486.00₮
AUG97,121.00₮
AGG1,352.00₮
SEK267.00₮286.00₮
TRY653.00₮692.00₮
ВалютАвахЗарах
USD2448.00₮2460.00₮
EUR2605.80₮2675.80₮
JPY21.74₮22.71₮
CNY355.20₮358.30₮
KRW2.12₮2.28₮
RUB41.62₮45.31₮
GBP2990.00₮3176.70₮
CHF2380.90₮2697.60₮
SEK0.00₮0.00₮
AUD1838.90₮2006.20₮
HKD0.00₮0.00₮
CAD0.00₮0.00₮
SGD0.00₮0.00₮
Ханш хөрвүүлэгч