Өнөөдрийн ханш
  • монгол банк
  • голомт банк
  • Х Х банк
  • Капитал банк
ВалютАвахЗарах
ВалютАвахЗарах
USD2474.0₮2488.0₮
EUR2585.0₮2667.0₮
CNY360.2₮363.8₮
RUB40.75₮45.42₮
JPY21.5₮22.18₮
GBP3048.0₮3139.0₮
CHF2411.0₮2521.0₮
KRW2.048₮2.2₮
HKD313.8₮323.1₮
AUD1850.0₮1951.0₮
CAD1835.0₮1940.0₮
SGD1665.0₮1780.0₮
SEK245.0₮298.0₮
XAU97570.0₮99250.0₮
ВалютАвахЗарах
USD2,480.00₮2,488.00₮
EUR2,614.00₮2,675.00₮
GBP3,058.00₮3,128.00₮
RUB41.51₮44.05₮
CNY360.00₮364.00₮
KRW2.1320₮2.2070₮
CAD1,877.00₮1,931.00₮
NZD1,748.00₮1,825.00₮
AUD1,877.00₮1,948.00₮
JPY21.79₮22.32₮
HKD317.00₮325.00₮
SGD1,731.00₮1,778.00₮
CHF2,448.00₮2,518.00₮
AUG97,275.00₮
AGG1,355.00₮
SEK269.00₮290.00₮
TRY665.00₮708.00₮
ВалютАвахЗарах
Ханш хөрвүүлэгч