Билгийн

Доллар (USD)

Улаанбаатар

ФАЙЗЕР ВАКЦИНЫ 188370 ТУН АНУ-ЫН ҮЙЛДВЭРЭЭС МОНГОЛД ИРЛЭЭ Энэхүү вакцины хандив нь цар тахлын эхнээс Монгол Улсын хариу арга хэмжээнд АНУ-аас үзүүлж буй тогтвортой тусламжийн үргэлжлэл болж байна.
Хамгийн их уншсан